ESO

L'educació secundària és la que té com a objectiu capacitar als alumnes per prosseguir estudis superiors o bé per incorporar-se al món laboral. Al finalitzar l'educació secundària es preten que l'alumne hagi desenvolupat les suficients habilitats, valors i actituts per aconseguir un bon desenvolupament a la societat.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (TALLERS) QUE ES REALITZEN A L'ESO:


Educació en valors

Informàtica

Expressió corporal

Xerrades informatives

 

 

 

TREBALL REALITZAT PELS ALUMNES DE 2N D'ESO AL NADAL :

                                                   http://rousprofe.wix.com/christmas2eso