Primària

L'educació primària, que està composta per sis cursos, compren als nens i nenes de sis a dotze anys. Aquesta etapa assegura l'adquisició de la base dels coneixements dels nens i nenes: llegir, esciure, calcular, coneixença de l'entorn... De la mateixa manera es proporciona a tots els alumnes una formació comú que faci possible el desenvolupament de les seves capacitats individuals motrius, de l'equilibri personal, de relació, d'actuació social i l'adquisició dels elements bàsics culturals.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (TALLERS) QUE ES REALITZEN A PRIMÀRIA:


Educació en valors

Activació intel·ligència

Informàtica

Natació

Expressió literària

Dansa

Creació artística

Expressió corporal

Creació literària

Experimentació