APADRINAMENT LECTOR

  • APADRINAMENT LECTOR I INFORMÀTIC:     P5 i 5è de Primària

Els nens i nenes de 5è, padrins i padrines, una vegada al mes s’encarreguen del seu  “fillol/a”. Ho fan en dos aspectes: l’informàtic i l’adquisició mecànica de la lectura.

 L’activitat es duu a terme durant el taller de lectura de 5è i el taller informàtic de P5. 

 A l'hora d'inicia el projecte, a la primera sessió de contacte s’explica als nenes i nenes (tant de P5 com de 5è) el que es pensa fer i es donen les normes a seguir. A continuació es coneixen els padrins/es i els fillols/es. A partir d'aquest moment les sessions de trobada es divideixen el dos grups:

-       La meitat del grup puja a l’aula d’informàtica amb el seu tutor i treballa el funcionament del ratolí, saber posar un programa i l’execució de diferents activitats. El temps serà de 30 minuts.

-       L’altre meitat queda a l’aula. L’alumne de 5è passa la lectura al seu fillol, comenta la seva evolució en el temps que no s’han vist, l’anima a seguir i li demana si té dificultats per ajudar-lo. També realitzen una activitat que els padrins/padrines han preparat perell/elles de lectoescriptura.

 

  • APADRIMAMENT LECTOR:   1r i 6è de Primària

Aquí es tracta de treballar la lectura (mecànica, ritme i entonació) i la comprensió lectora. L'activitat es duu a terme durant el taller de PAI de 1r i el de Lectura i Creació Literària de 6è, durant el tercer trimestre. Per facilitar l'inici de l'activitat els nens/es mantenen el padrí/na de P5.

 Les sessions s'estructuren així:

-     La primera mitja hora és de treball en grup dels padrins en la que treballen el text que se’ls entrega i veuen les dificultats que presenta. A continuació elaboren preguntes de comprensió lectora (4 o 5), que el mestre supervisarà. Les redacten correctament i les inclouen en el full de treball.

-     Durant la següent mitja hora els padrins/nes i els fillols/les es troben i duen a terme l’activitat. El full de treball s’entrega al tutor/a de 1r.