ESCOLA VERDA

El nostre col·legi es troba dins d'un programa potenciat per la Generalitat anomenat "'Escoles Verdes" amb el qual es preten innovar, incloure, avançar, sistematitzar i       organitzar accions educatives amb l'alumnat com a centre, amb la finalitat d'afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Cada any es posen en marxa al nostre col·legi una sèrie de projectes que pretenen anar en aquesta direcció.